0345-650310

Algemene voorwaarden

Het cursusprogramma is toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar, ongeacht vooropleiding, nationaliteit of afkomst. Sommige cursussen zijn ook geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar, maar dan staat dit er expliciet bij vermeld. 

Annulering of wijzigingen door de Volksuniversiteit

Voor elke activiteit hebben wij een minimum aantal deelnemers vastgesteld. Volksuniversiteit West Betuwe behoudt zich het recht om bij onvoldoende inschrijvingen een activiteit te annuleren. Annulering door de Volksuniversiteit kan tot uiterlijk 5 dagen bij een cursus of workshop en tot uiterlijk 2 dagen bij een lezing. We sturen altijd een bericht bij een annulering. Het reeds betaalde cursusgeld wordt binnen veertien dagen teruggestort. 

Volksuniversiteit West Betuwe kan zich genoodzaakt zien de activiteit door een andere docent te laten geven of op een andere locatie te laten plaatsvinden dan in de programmagids staat vermeld. Wij zullen dit tijdig melden. Bij onvoldoende deelnemers kan een aanbod worden gedaan tot lesverkorting of prijsverhoging.

Annulering door de cursist

Een inschrijving voor een activiteit kan tot twee weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Dit kan alleen schriftelijk: per post of per mail. Het reeds betaalde cursusgeld wordt binnen 14 dagen teruggestort. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus brengen wij 50% van het verschuldigde cursusgeld in rekening. Vanaf een week voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. Verzuim van lessen geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld. 

Uitzondering op bovenstaande zijn de lezingen en het Wetenschapscafé. Hiervoor is kosteloos annuleren tot uiterlijk 48 uur voor aanvang mogelijk. Annulering kan alleen schriftelijk, per post of mail info@vuwestbetuwe.nl.

Proefles

Het is bij langlopende cursussen meestal mogelijk om een proefles te volgen. Vraag om een proefles bij twijfel voor inschrijving. Proeflessen zijn altijd in overleg met de Volksuniversiteit en bij voorkeur tijdens de eerste les van het seizoen. Voor de proefles betaal je de kosten van één les. Voor een proefles kun je mailen naar info@vuwestbetuwe.nl of bellen naar 0345-650310.

Cursusboeken en cursusmateriaal

Kosten voor de aanschaf van cursusboeken en materialen zijn, tenzij anders vermeld, niet inbegrepen in de cursusprijs. Wij adviseren je om boeken en materialen pas aan te schaffen als vaststaat dat de cursus doorgaat.

Ziekte en verhindering

Verhindering graag doorgeven per mail: info@vuwestbetuwe.nl. Wij geven dit door de docent. Wanneer een les niet doorgaat vanwege ziekte of verhindering van de docent, ontvang je een mail of telefonisch bericht.

Aansprakelijkheid 

Volksuniversiteit West Betuwe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of vermissing van eigendommen van haar bezoekers. De prijzen en teksten in het programmaboekje zijn onder voorbehoud. Het bestuur van de Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor om van een cursus de locatie, datum, aanvangstijd en docent te wijzigen. 

Volksuniversiteit West Betuwe is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het zoekraken van bewijzen van inschrijving of andere correspondentie. Graag zelf controleren of we binnen twee weken na inschrijving een bevestiging hebben gestuurd. Indien dit niet het geval is, is het jouw verantwoordelijkheid om contact met ons op te nemen.

Klachten en suggesties

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit van onze activiteiten en organisatie. Wanneer je niet tevreden bent of wanneer zaken niet aan jouw verwachtingen voldoen, vernemen wij dit graag per mail  info@vuwestbetuwe.nl. Ook suggesties voor het programma zijn altijd welkom.

Niet-gegeven lessen

Geplande lessen die, om welke reden ook, niet zijn doorgegaan, worden aan het einde van de cursus ingehaaldCursisten dienen er al bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus met één of twee weken kan worden verlengd.

Evaluaties

Wij werken aan de kwaliteit van onze cursussen en evalueren daarom regelmatig onze cursussen en andere activiteiten. Uiteraard is jouw mening welkom!

Rookverbod

In en rondom de leslocaties mag niet worden gerookt.

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar lessen.